Dostawa i oplatyFunkcjonowanie systemu zamówień:
 • 1. Zamówienia Składane w sklepie internetowym Au-Land są realizowane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

 • 2. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w tym także w niedziele i święta.

 • 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 • 4. Zakupione w sklepie Au-Land towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością, oraz kurierem UPS jako przesyłki ubezpieczone.
 • 5. Natychmiast informujemy klientów o wszelkich opóźnieniach w terminie realizacji zamówień jeżeli takie wystąpią.

 • 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego, które następuje po wcześniejszym przekazaniu takiej chęci obsłudze sklepu. Odbiór osobisty następuje bezpośrednio na terenie Lublina w dowolnie wybranym przez klienta miejscu.

 • 7. Każdy zakupiony przedmiot wysyłany jest wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT w bezpiecznych kopertach bąbelkowych odpowiednio zabezpieczony.

Sposób zapłaty:
 • 1. Możliwe są następujące sposoby zapłaty za towar zakupiony w sklepie www.auland.pl

  • a) przedpłata - przelewem na konto bankowe, wskazane na stronie internetowej sklepu, podczas składania zamówienia przez klienta.

  • b) zapłata - gotówką przy odbiorze przesyłki, do rąk kuriera UPS.

  2. Opłaty związane z przesyłką kształtują się jak poniżej:

  • *POCZTA POLSKA:

   Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa - Przeciętny czas dostawy 1-2 dni robocze od chwili nadania przesyłki - 15zł(przy zamówieniu na kwotę 100zł) +1zł za każde 50zł wartości powyżej 100zł

   *KURIER UPS:

   Przesyłka ubezpieczona - Przeciętny czas dostawy na następny dzień roboczy - 25zł (+5zł pobranie)

   Do zamówień doliczamy koszt przesyłki zależny od wybranej formy płatności. Klient jest informowany o wielkości tego kosztu w momencie dokonywania zamówienia oraz później, w korespondencji emailowej.

Odstąpienie od umowy:
 • 1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.auland.pl, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

 • 2. Towar powinien być zwrócony za pośrednictwem poczty listem poleconym wartościowym lub kurierem UPS na adres:
  Firma Jubilerska Au-Land
  Michał Sito
  ul.Różana 17/57
  20-538 Lublin

 • 3. Każdy przedmiot powinien być zwrócony w stanie pierwotnym, niezmienionym, z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT

 • 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot środków następuję natychmiastowo na rachunek bankowy podany przez klienta

Reklamacje:
 • 1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru w przypadku stwierdzenia wady

 • 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po wpłynięciu towaru do Firmy Jubilerskiej Au-Land.

 • 3. Zwrot reklamowanego towaru następuje za pośrednictwem poczty, lub kuriera UPS. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty związane ze zwrotem reklamowanego towaru zostaną zwrócone przez Firmę Jubilerska Au-Land na rachunek bankowy wskazany przez reklamującego

 • 4. Wraz z reklamowanym towarem klient powinien dostarczyć opis uszkodzeń i wskazać żądania reklamacyjne.

 • 5. Klient ma możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady, bez konieczności wskazywania w pierwszej kolejności żądania naprawy bądź wymiany towaru.