Wyroby z diamentami


JAKOŚĆ DIAMENTÓW 4C      
                                     h  
O wartości i jakości oszlifowanego diamentu decydują cechy, ujęte w tzw. zasadę 4C.
Skrót ten pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich słów:
carat (karat-masa), cut (szlif), clarity (czystość), colour (barwa)

MASA (carat)
Masę diamentów wyznacza się w karatach metrycznych. Skrótem jednostki karat jest
przyjęte zwyczajowo oznaczenie "ct". Jeden ct to 200 mg  (0,2 g).
Masa ma istotny wpływ na wartość kamienia.

SZLIF (cut)
Tylko dzięki właściwemu oszlifowaniu diamentu można dostrzec jego wspaniałą brylancję.
Zjawisko to powstaje w wyniku całkowitego wewnętrznego odbicia i rozczepienia promieni
świetlnych, jak również odbicia światła od zewnętrznych powierzchni kamienia.
Podziwiając brylancję diamentu ma sie wrażenie, że kamień żyje,
 migocząc kolorami tęczy przy każdym poruszeniu.

CZYSTOŚĆ (clarity)
Kolejnym ważnym czynnikiem, który woływa zarówno na cenę, jak i na piękno diamentu,
jest czystość.  Znamiona wewnętrzne w strukturze diamentu -inkluzje- mogą powodować
niewłaściwe rozchodzenie się promieni świetlnych wnikających do kamienia, co wpływa
na jego brylancję.

BARWA (colour)
Warto pamiętać, że różnice w wartości dwóch kamieni o tej samej masie i szlifie
mogą być bardzo duże, ponieważ przy wycenie równie ważna jest barwa.
Wyróżnia się diamenty o barwach typowych, tzn. od bezbarwnych
po te w różnych odcieniach żółci, brązów lub szarości, oraz diamenty o barwach
fantazyjnych, np. niebieskiej, różowej, zielonej.
W biżuterii naszej firmy większość diamentów ma barwę H (biel).