Rejestrowanie Cookie

Wykryto, że twoja przegl±darka nie obsługuje plików cookies, albo ma t± opcję zablokowan±.
Bezpieczeństwo Cookie
Akceptowanie plików cookie musi być odblokowane aby kupować w tym sklepie - spowodowane jest to wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatno¶ci zwi±zanymi z wizyt± na naszej stronie
Aby kontynuować zakupy zalecamy odblokowanie cookies w przegl±darce.
Aby to uczynić w programie Internet Explorer wystarczy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  1. Wybierz z górnego menu Narzędzia i dalej Opcje Internetowe...
  2. Kliknij na zakładkę Zabezpieczenia, a następnie ustaw poziom zabezpieczeń na ¶redni
Przyjeli¶my taki poziom bezpieczeństwa jako wystarczaj±cy i z góry przepraszamy za wszelkie niedogodno¶ci.
Skontaktuj się z wła¶cicielem sklepu jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania w tej sprawie.